Integraciones

Integracions

Image Description

Chatbot

Podràs integrar qualsevol plataforma d'assistència online amb els teus clients, com ara clientgo.com.
Només hauràs de localitzar el codi HTML per embeure i copiar-lo a:

 • Gestionar Institució > Integracions > Chatbot

 • Hauràs de copiar el codi a “Suport amb Chatbot”

Tingues en compte que si configures un chatbot, això tindrà prioritat sobre el suport a través de whatsapp que ja porta integrat la nostra plataforma, de manera que si vols utilitzar whatsapp per suport no has de configurar cap chatbot)

Descripció de la imatge

Us deixem un exemple de com és un codi de chatbot:

<script type="text/javascript">(function () { var ldk = document.createElement('script'); ldk.type = 'text/javascript'; ldk.async = true; ldk.src = 'https://s.cliengo.com/weboptimizer/617872e40f42bd002a7e94f3/617872e60f42bd002a7e94f7.js?platform=view_installation_code'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ldk, s); })();</script>

ZOOM

Per configurar el teu compte de zoom i poder-lo utilitzar dins de la nostra plataforma hauràs de dirigir-te a:

 • Configuració >> Integracions >> Llicències Zoom

Descripció de la imatge
 • Després fer clic a + Afegeix llicència i completar els camps que ens demana:

- Nom (genèric per indicar de qui és la llicència, dada important si a l'acadèmia treballarem amb més d'una llicència)
- APi Key i Api Secret: els obtinc del següent link, el qual ens portarà al Marketplace App de Zoom i ens llogarem amb el nostre compte fent clic a dalt a la dreta a Sign In

Descripció de la imatge
 • Has de posar les teves dades

Descripció de la imatge
 • En posar les nostres dades apareixerà un cartell, demanant-nos que acceptem els termes i condicions del marketplace de Zoom que poden revisar prèvia acceptació

Descripció de la imatge
 • En acceptar-ho estarem en una pantalla com la següent on, novament a dalt a la dreta tindrem l'opció desplegable “develop”, en fer clic tindrem un menú que procedirem a tocar a “Build App”

Descripció de la imatge
 • Allà ens apareixerà novament l'opció d'acceptar els termes i condicions de l'API de Zoom

Descripció de la imatge
 • Un cop els acceptem a la pantalla següent, haurem de buscar el card que diu “JWT” i fer clic a “Create”

Descripció de la imatge
 • Ens demanarà que nomeni l'app que utilitzarem per identificar dins de Zoom

Descripció de la imatge
 • Ara a la pàgina següent crearem l'aplicació que connectarà zoom amb go4clic. Per això és indispensable que assignem les dades següents:

- Company Name
- Nom i correu electrònic del contacte del desenvolupador
*Poden indicar les seves dades, o bé com s'indica a la imatge, posar les dades de go4clic ja que si hi ha alguna incidència ens comunicaran per aquest mitjà per esmenar-la.

Descripció de la imatge
 • Després, fem click a continuar i allà obtindrem les dades (Api Key i Api Secret) per acabar la configuració a go4clic

Descripció de la imatge
 • Copiem un a un i donem guardar a la configuració del nostre lloc

Descripció de la imatge

Per testejar que hagi quedat ben configurat, podeu fer una activitat de transmissió de zoom de prova.

SMTP personalitzat

Per configurar els teus correus entrants i sortints hauràs de seguir els passos següents:

 • Habilitar l'opció “Utilitzar un servei SMTP” dedicat

 • Sol·licitar al teu proveïdor de hosting les dades següents i completar-les a la pestanya

- “Marca Blanca”
- Domini/IP del servidor SMTP
- Port utilitzat pel servidor SMTP
- Nom d'usuari
- Clau d'accés per a l'usuari
- Email remitent

Descripció de la imatge
 • Quan hagis completat les dades podràs realitzar una prova ingressant un email per rebre la mateixa:

Descripció de la imatge

Auth0

Integra Auth0 per aconseguir centralitzar l'autenticació de tots els clients (SSO - Single Sign On).
Auth0 permet unificar la gestió de credencials d'autenticació dels teus col·laboradors de manera que només utilitzin un usuari i contrasenya per a l'ús de múltiples serveis/plataformes.
Seguiu els passos següents per integrar-lo:

 • Ingressar a Auth0

 • Crea l'app
  - Configurar domini de la teva app a go4clic als camps: Allowed Callback URLs, Allowed Web Origins, Allowed Origins (CORS)

 • Copia i enganxa el DOMINI i CLIENT ID des de Auth0 a go4clic. A
  > Gestionar acadèmia > integracions > Auth0

 • Administrar usuaris

Descripció de la imatge

Pots veure el pas a pas i tots els detalls en aquest vídeo