Termes i condicions

Image Description

Condicions generals i acceptació

"go4clic SA" CIF B01898014, és una societat anònima que ofereix serveis Disseny, desenvolupament, producció, importació, exportació, distribució, preparació (personalització), consultoria, promoció, màrqueting i llicència de programes, aplicacions i solucions informàtiques. per a tecnologies educatives i continguts educatius digitals. Productes i serveis informàtics.

Els serveis de go4clic es posen a disposició dels usuaris, a través del seu domini d'Internet https://www.go4clic.com , i dels diferents portals i continguts situats en els seus subdominis.

go4clic ofereix únicament el servei PLATAFORMA, i no es fa responsable del contingut que s'ofereix a través d'aquest.

Aquests Termes i Condicions fan referència als serveis prestats als usuaris que naveguen pel lloc, i l'usuari manifesta que ha llegit, entén i accepta sense reserves les condicions de prestació dels serveis prestats per go4clic en navegar pel nostre lloc web.

go4clic es reserva el dret a modificar aquests Termes i Condicions, sent els mateixos publicats al lloc web, per la qual cosa l'usuari es compromet a revisar-los periòdicament i llegir-los atentament.

go4clic es compromet a facilitar al VISITANT informació sobre la PLATAFORMA i els diferents serveis que s'ofereixen a través del LLOC.

El VISITANT podrà registrar-se per ser USUARI del servei mitjançant el procés de registre.

ELS VISITANTS accepten utilitzar EL LLOC tal com es desenvolupa i s'ofereix, sense requerir personalitzacions.

Propietat del lloc

El següent document (d'ara endavant «TERMES I CONDICIONS D'ÚS») regula l'ús del lloc web www.go4clic.com (d'ara endavant «el LLOC WEB») gestionat per "go4clic SA" CIF B01898014 (d'ara endavant go4clic) amb domicili social a Llul 321, (08019) Barcelona. Si voleu comunicar-vos amb go4clic, podeu contactar amb nosaltres a la següent adreça de correu electrònic: legal@go4clic.com.

Objectiu

El LLOC WEB té com a finalitat principal publicar articles i informar al VISITANT de les activitats realitzades per go4clic o tercers, així com fer publicitat dels seus possibles serveis o productes.

go4clic pot -en funció del desenvolupament i evolució dels seus productes i serveis- ampliar o modificar aquest LLOC WEB, incloent-hi o substituint nous serveis, activitats o continguts.

Condició del visitant

Qualsevol persona que accedeixi al LLOC WEB per qualsevol motiu té la consideració de VISITANT, sense que sigui necessari un registre previ per assumir tal condició ni que sigui necessari l'enviament de dades personals.

L'accés a la WEB es facilita al VISITANT únicament per a la consulta o recerca d'informació.

Ús adequat del lloc

El VISITANT sap i accepta que els continguts, funcionalitats o serveis del LLOC WEB s'ofereixen «tal qual» i sense cap tipus de garantia. En el cas que decideixi utilitzar-los o difondre'ls, es compromet a fer-ho sota la seva pròpia responsabilitat.

El VISITANT sap i accepta que l'ús del LLOC WEB i dels serveis oferts per go4clic implica l'acceptació d'aquestes CONDICIONS D'ÚS i es compromet a utilitzar-les de manera adequada i sense realitzar activitats il·lícites o que puguin danyar EL LLOC o tercers.

Disponibilitat i ús del lloc web

go4clic no es fa responsable davant el VISITANT del mal funcionament del lloc web, ni de la interrupció, retard, lentitud, pèrdua o desconnexions en les comunicacions i la transmissió de missatges. Go4clic no garanteix ni accepta la responsabilitat del funcionament continuat, constant i ininterromput del portal.

Responsabilitat del visitant

Tot i els esforços de go4clic per implementar els més alts estàndards de seguretat, go4clic no es fa responsable, directa o indirectament, dels danys de qualsevol naturalesa causats al VISITANT com a conseqüència de la presència de programari maliciós introduït per tercers al lloc, ni de situacions alienes al LLOC WEB, com ara defectes en el dispositiu de connexió del VISITANT, deficiència en la seva connexió, virus interns o problemes de comunicació del proveïdor de telefonia del VISITANT, o quan aquests siguin per una causa important.

Exempció de responsabilitat per enllaços de tercers

go4clic no serà responsable, ni directa ni indirectament, dels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats al VISITANT com a conseqüència de la seva visita a altres pàgines i llocs web connectats al LLOC WEB mitjançant enllaços («enllaços electrònics») ja que aquest no té capacitat ni tècnica. o legal per controlar o supervisar el contingut d'aquests llocs web externs. El VISITANT assumeix tots els riscos derivats de l'ús d'aquests enllaços i de la visita a altres pàgines i/o aplicacions web.

Responsabilitat de tercers

go4clic es compromet a adoptar les mesures tècniques, organitzatives i legals per protegir les comunicacions cap i des del LLOC WEB exigides per llei. No obstant l'anterior, go4clic no pot garantir la seva absoluta privadesa, i per tant no assumeix cap responsabilitat associada a una bretxa de seguretat en els seus sistemes per part d'un tercer de mala fe.

go4clic no es fa responsable dels danys produïts per causes de força major o per un funcionament inadequat del lloc web o dels seus serveis per causes alienes a la seva voluntat. Això pot incloure la següent llista no exhaustiva: mal funcionament dels operadors d'Internet, configuració incorrecta de l'ordinador del VISITANT o capacitat insuficient del sistema informàtic per suportar el contingut i l'abast de la informació que es mostra al portal.

Propietat intel·lectual del lloc web

go4clic és titular de tots els drets intel·lectuals i comercials que permeten l'ús del domini, marques registrades, logotips, aplicacions, informació i altres treballs relacionats amb el LLOC WEB, la tecnologia i els continguts associats a aquest.

Els continguts del LLOC WEB, -incloent-hi dissenys, aplicacions, textos, imatges i codi font (anomenats col·lectivament «CONTINGUT»)- estan protegits per drets de propietat intel·lectual i el visitant no podrà copiar-los ni reproduir-los sense l'autorització expressa per escrit de go4clic. .