Podmínky

Děkujeme, že používáte naši PLATFORMU ..

Služby poskytuje „go4clic SA“ („go4clic“) se sídlem Av 7 Nº 172, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Používáním našich služeb předpokládáte, že souhlasíte s našimi podmínkami.

Přečtěte si je prosím pozorně.

Všeobecné podmínky a přijetí

„go4clic SA“ CUIT 33-71660941-9, je akciová společnost, která nabízí služby Návrh, vývoj, výroba, import, export, distribuce, příprava (přizpůsobení), poradenství, propagace, marketing a licencování programů, aplikací a počítačových řešení pro vzdělávací technologie a obsah digitálního vzdělávání. Počítačové produkty a služby.

Služby go4clic jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím jejich internetové domény https://www.go4clic.com a různých portálů a obsahu umístěných v jejích subdoménách.

go4clic poskytuje pouze službu PLATFORM a nenese odpovědnost za obsah nabízený prostřednictvím ní.

Tyto podmínky se vztahují na služby poskytované uživatelům, kteří procházejí web, a uživatel vyjadřuje, že si při procházení našich webových stránek přečetl, rozumí a bez výhrad přijímá podmínky poskytování služeb poskytovaných společností go4clic.

go4clic si vyhrazuje právo tyto Podmínky upravit, protože jsou stejné jako zveřejněné na webových stránkách, takže se uživatel zavazuje je pravidelně kontrolovat a pečlivě si je přečíst.

go4clic se zavazuje poskytnout NÁVŠTĚVNÍKOVI informace o PLATFORMĚ a různých službách nabízených prostřednictvím STRÁNKY.

NÁVŠTĚVNÍK se může registrovat jako UŽIVATEL služby prostřednictvím procesu registrace.

NÁVŠTĚVNÍCI souhlasí s používáním STRÁNEK tak, jak byly vyvinuty a nabízeny, bez nutnosti přizpůsobení.

Vlastnictví stránek

Následující dokument (dále jen „PODMÍNKY POUŽITÍ“) upravuje používání webové stránky www.go4clic.com (dále jen „WEBOVÉ STRÁNKY“) spravované CUIT „go4clic SA“ 33-71660941-9 (dále go4clic) se sídlem Av 7 Nº 172, La Plata, města La Plata, provincie Buenos Aires, Argentinská republika. Pokud si přejete komunikovat s go4clic, můžete nás kontaktovat na následující e -mailové adrese: legal@go4clic.com.

Objektivní

Hlavním účelem WEBU je publikovat články a informovat NÁVŠTĚVNÍKA o činnostech prováděných go4clic nebo třetími stranami, jakož i inzerovat jejich možné služby nebo produkty.

go4clic může - v závislosti na vývoji a vývoji svých produktů a služeb - tento WEBOVÝ STRÁNEK rozšířit nebo upravit, včetně nebo nahrazení nových služeb, aktivit nebo obsahu.

Stav návštěvníka

Jakákoli osoba, která z jakéhokoli důvodu vstoupí na WEBOVOU STRÁNKU, je považována za návštěvníka, aniž by byla k přijetí takové podmínky nutná předchozí registrace nebo je nutné zaslat osobní údaje.

NÁVŠTĚVNÍK má přístup na WEBOVÉ STRÁNKY pouze za účelem konzultace nebo hledání informací.

Správné používání stránek

NÁVŠTĚVNÍ ví a souhlasí s tím, že obsah, funkce nebo služby WEBU jsou nabízeny „tak, jak jsou“ a bez jakéhokoli druhu záruky. V případě, že se rozhodne je použít nebo šířit, souhlasí s tím, že tak učiní na vlastní odpovědnost.

NÁVŠTEVNÍK ví a souhlasí s tím, že používání WEBU a služeb nabízených go4clic znamená přijetí těchto PODMÍNEK POUŽITÍ a zavazuje se je používat přiměřeně a bez provádění nezákonných činností nebo činností, které mohou poškodit STRÁNKU nebo třetí strany.

Dostupnost a používání webových stránek

go4clic neodpovídá NÁVŠTĚVNÍKU za nesprávnou funkci webových stránek ani za přerušení, zpoždění, zpomalení, ztrátu nebo odpojení komunikace a přenosu zpráv. Go4clic nezaručuje ani nepřijímá odpovědnost za nepřetržitý, stálý a nepřerušovaný provoz portálu.

Odpovědnost návštěvníka

Navzdory snaze go4clic implementovat nejvyšší bezpečnostní standardy, go4clic neodpovídá, přímo ani nepřímo, za škody jakéhokoli druhu způsobené NÁVŠTĚVU v důsledku přítomnosti škodlivého softwaru zavedeného třetími stranami na stránce, ani za situace mimo WEBOVÉ STRÁNKY, jako jsou závady na připojovacím zařízení NÁVŠTĚVA, nedostatek v jeho připojení, interní viry nebo problémy s komunikací poskytovatele telefonních služeb NÁVŠTĚVA, nebo pokud jsou tyto příčiny z velké příčiny.

Zřeknutí se odpovědnosti za odkazy třetích stran

go4clic nebude přímo ani nepřímo zodpovědný za případné škody jakéhokoli druhu způsobené NÁVŠTĚVNÍKU v důsledku jejich návštěvy jiných stránek a webů připojených k WEBU prostřednictvím odkazů („elektronických odkazů“), protože nemá žádnou kapacitu ani technické nebo legální kontrolovat nebo sledovat obsah těchto externích webových stránek. NÁVŠTĚV přebírá veškerá rizika vyplývající z používání uvedených odkazů a návštěvy jiných stránek a / nebo webových aplikací.

Odpovědnost třetích stran

go4clic se zavazuje přijmout technická, organizační a právní opatření k ochraně komunikace na WEBOVÝ STRÁNKU a ze WEBU vyžadovaných zákonem. Bez ohledu na výše uvedené nemůže go4clic zaručit jejich absolutní soukromí, a proto nepřebírá žádnou odpovědnost spojenou s narušením zabezpečení jeho systémů třetí stranou v dobré víře.

go4clic neodpovídá za žádné škody způsobené vyšší mocí nebo nesprávným výkonem webových stránek nebo jejich služeb z důvodů, které nelze ovlivnit. To může zahrnovat následující neúplný seznam: poruchy internetových operátorů, nesprávná konfigurace počítače NÁVŠTĚVA nebo nedostatečná kapacita počítačového systému na podporu obsahu a rozsahu informací zobrazovaných na portálu.

Duševní vlastnictví webových stránek

go4clic je vlastníkem všech duševních a obchodních práv, která umožňují používání domény, registrovaných ochranných známek, log, aplikací, informací a dalších děl souvisejících s WEBEM, technologií a obsahem, který je s ní spojen.

Obsah WEBOVÝCH STRÁNEK, včetně návrhů, aplikací, textů, obrázků a zdrojových kódů (dále společně jen „OBSAH“) - je chráněn právy duševního vlastnictví a návštěvník je nesmí kopírovat ani reprodukovat bez výslovného písemného povolení go4clic .

Soukromí a důvěrnost

NÁVŠTĚVNÍ zná a přijímá Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie na WEBU.